دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

   سامانه نظام بررسی و پذیرش پیشنهادهای دانشگاه  علوم پزشکی مازندران به ‌منظور بهبود مستمرعملکرد، تعالی سازمانی وجلب مشارکت همکارا ن محترم به آدرس http://pishnahad.mazums.ac.ir/ فعال می باشد  

 ********************************

برگزاری پویش (کمپین) تغذیه با شعار «چاقی یا سلامتی، انتخاب با شماست» از پانزدهم دی ماه لغایت  پانزدهم بهمن ماه سال جاری در سراسر استان 

**************************** 

روابط عمومی دانشگاه

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>