دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

قابل توجه همکاران  ارجمند

حضور تیم سیار سنجش فشار خون  از 2/4/98 لغایت 3/4/98

در ستاد مرکزی دانشگاه

*******************************

  روابط عمومی دانشگاه

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>