دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
  امام علی (ع):

دوراندیش کسی است که فریبندگی دنیا ،او را از کار برای آخرتش باز ندارد

*******************************

روابط عمومی دانشگاه 

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>