دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

 چهاردهمین دوره هفته پیشگیری از مسمومیت‌ها، (اول تا هفتم آبان ماه) با شعار "با افزایش آگاهی، مانع از بروز مسمومیت شویم"

چهارشنبه 1/8/98: روز پیشگیری از بروز مسمومیت ناشی داروها ‏

پنجشنبه 2/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ها در کودکان

جمعه 3/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گازها و منوکسید کربن ‏

شنبه 4/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت با مواد غذایی، قارچ ها و گیاهان سمی‏

یکشنبه 5/8/98: روز پیشگیری از بروز مسمومیت با سموم دفع آفات نباتی، مواد شیمیایی (شامل:‏ اسید، قلیا و شوینده های خانگی، فرآورده های نفتی، فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و باتری مینیاتوری) ‏

دوشنبه 6/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از گزیدگی جانوران سمی

سه شنبه 7/8/98: روز پیشگیری از مسمومیت ناشی از سوء مصرف مواد مخدر، مواد محرک و الکل ‏

****************** روابط عمومی دانشگاه

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>