دانشگاه علوم پزشكی مازندران
http://www.mazums.ac.ir
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

  پویش ملی مبارزه با سرطان 7-1 بهمن ماه  با شعار سرطان قابل پیشگیری و درمان است، با خود مراقبتی و امید

  •  زندگی روانی, معنوی و اجتماعی سالم، یعنی ابتلای کمتر به سرطان؛ خود و دیگران را دوست بدارید.
  •  باورهای نادرست را کنار بگذارید و به دیگران امید بدهید: دست کم نیمی از سرطان ها درمان پذیرند.
  •  علایم هشداردهنده سرطان را بشناسید. هر چه سرطان زودتر تشخیص داده شود، درمان پذیرتر است.
  • سرطان قابل پیشگیری است اگر شیوه زندگی خود را اصلاح کنیم.
  •  به جای مصرف فست فودها، از خانواده بخواهید غذاهای سالم پرانرژی برای تان آماده کنند.
  •  چند دقیقه ورزش  روزانه و ورزش دسته جمعی را در برنامه زندگی خود قرار دهید
  • از برنامه زندگی خود قلیان و سیگار را حذف کنید

***************************************

 روابط عمومی

 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>