دانشگاه علوم پزشكی مازندران
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 

هفته ملی مبارزه با سرطان  با شعار « سرطان قابل پیشگیری و درمان است با خودمراقبتی و امید »

1بهمن : پیشگیری از سرطان با شیوه زندگی و محیط سالم
2بهمن :سرطان و اهمیت تشخیص زودهنگام آن
3بهمن :سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران و خانواده ها
4بهمن :سرطان و جایگاه نهادهای دولتی و حاکمیتی
5بهمن :سرطان و نقش زنان و خانواده در مدیریت آن
6بهمن :سرطان و نقش سازمان های مردم نهاد و خیریه
7بهمن :مدیریت سرطان در کودکان و جوانان 

******************************

روابط عمومی دانشگاه
 

www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>